Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR

Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansata - STAR (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019, aprobat prin Legea nr. 262/2011, reprezintă instrumentul prin care Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare (A.N.C.S.I.) asigură, prin Agenţia Spaţială Română (ROSA) în calitate de organizaţie conducătoare a programului, suportul la nivel naţional pentru implementarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA), privind aderarea României la Convenţia ESA.

 

Istoric şi stadiul actual de dezvoltare


Primul acord dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a fost semnat în anul 1992, urmat in 1999 de Acordul România-ESA privind cooperarea în exploatarea şi folosirea paşnică a spaţiului. Din 2007 România contribuie la bugetul ESA ca Stat European Cooperant (PECS), statut ratificat prin Legea nr. 1/2007.
Incepand cu 22 decembrie 2011, România a devenit cel de-al 19-lea stat membru al Agenţiei Spaţiale Europene.
O etapă importantă în procesul de aderare a constat în desfăşurarea unui audit tehnologic asupra entităţilor relevante din România (institute, centre de cercetare, companii industriale şi IMM-uri) care deţin capabilităţi tehnologice spaţiale. Auditul a fost realizat de ESA, pornind de la un eşantion de 130 de entităţi, pentru 50 dintre acestea organizându-se vizite tehnice şi interviuri.
Statutului de stat membru cu drepturi depline al Agenţiei Spaţiale Europene  permite accesul organizaţiilor din România, în aceeaşi măsură cu cele din ţările membre ESA, la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie şi deschiderea unei pieţe de înaltă tehnologie. De asemenea, proprietatea intelectuală este menţinută la nivel naţional, cu rol important în stabilitatea competenţei în ţară.

 

Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici