Structura programului

Programul cuprinde urmatoarele subprograme:

 • S1: Cercetare

  Obiective generale
  Susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale, multidisciplinare, interdisciplinare și exploratorii din România desfasurată în domeniul tematicii programului.
  Finanțarea în cadrul subprogramului se adresează cercetătorilor cu performanțe demonstrate prin calitatea și recunoașterea internațională a activității și care au potențial de a dezvolta, identifica și deschide noi direcții de cercetare științifică în tematica programului.

  Obiective specifice
  • creșterea capacității de participare la programele opționale ale ESA:
  - programe științifice și de explorare robotică;
  - programe de observarea Terrei (inclusiv GMES);
  - telecomunicații și aplicații spațiale integrate;
  - navigație prin satelit (GNSS și GALILEO);
  - zbor spațial cu echipaj uman;
  - lansatoare;
  - supravegherea situației spațiale (Space Situational Awareness - SSA);
  • realizarea și asistarea (operarea) de misiuni de microsateliți;
  • dezvoltarea de tehnologii, sisteme, instrumente și echipamente spațiale, aeronautice, de securitate și conexe.

  Rezultate estimate
  • Adaptarea la cerințele ESA a entităților din cercetare, industrie, operatori, comunitatea științifică;
  • Identificare (crearea) de nișe științifice, tehnologice și industriale în domeniul spațial;
  • Crearea de noi entități de cercetare, industriale, altele în domeniul tehnologiilor spațiale;
  • Inițierea și desfășurarea de activităţi educaționale și demonstrative pentru pregătirea multidisciplinară de specialiști în domeniu;
  • Dezvoltarea elementelor necesare sustenabilității activităților spațiale la nivel național pe termen mediu şi lung.

 • S2: Infrastructura

  Obiective
  • Creșterea capabiliății entităților de cercetare și industrie din România de a participa în programele științifice, tehnologice și de aplicatii spațiale ale ESA;
  • Crearea, implementarea, operarea și menținerea unei infrastructuri informatice de raportare și pentru managementul cunoștințelor privind activitățile desfășurate în cadrul Programului STAR asumate prin contract, precum și asigurarea compatibilității și integrării cu sistemele informatice ale ESA.

  Rezultate estimate
  • Creșterea numărului de programe ESA cu participarea entităților din România;
  • Infrastructură informatică de raportare și pentru managementul cunoștințelor care să asigure compatibilitatea și integrarea cu sistemele informatice ale ESA.

 • S3: Suport

  Obiective
  • Elaborarea strategiei naționale în domeniul spațial și domenii conexe;
  • Creșterea eficienței și coerenței politicilor (practicilor) naționale de cercetare în domeniul spațial și armonizarea acestor politici cu cele ale ESA, asigurând în acest fel creșterea impactului public al cercetării și întărirea legăturii acesteia cu necesitătile industriei;
  • Asigurarea reprezentării științifice, tehnice și juridice, prin experti, la comitetele ESA;
  • Optimizarea utilizării și dezvoltării celor mai bune infrastructuri de cercetare în domeniul spațial și domenii conexe la nivel național și integrarea lor cu infrastructurile similare existente la nivel european;
  • Obținerea unor rezultate științifice și tehnologice la nivel european, reflectate prin creșterea vizibilității și a recunoașterii internaționale a cercetării românesti.

  Rezultate estimate
  • Strategia națională în domeniului spațial şi domenii conexe;
  • Armonizarea politicilor naționale de cercetare în domeniul spațial cu cele ale ESA;
  • Dezvoltarea infrastructurii naționale de cercetare în domeniul spațial și domenii conexe;
  • Creșterea capacității de a candida cu succes la proiecte de cercetare ale ESA.

 

Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici