Rezultate aşteptate la finalizarea programului

• S1 Cercetare

Rezultate estimate

 • Adaptarea la cerințele ESA a entităților din cercetare, industrie, operatori, comunitatea științifică;
 • Identificare (crearea) de nișe științifice, tehnologice și industriale în domeniul spațial;
 • Crearea de noi entități de cercetare, industriale, altele în domeniul tehnologiilor spațiale;
 • Inițierea și desfășurarea de activităţi educaționale și demonstrative pentru pregătirea multidisciplinară de specialiști în domeniu;
 • Dezvoltarea elementelor necesare sustenabilității activităților spațiale la nivel național pe termen mediu şi lung.

 

• S2 Infrastructura

Rezultate estimate

 • Creșterea numărului de programe ESA cu participarea entităților din România;
 • Infrastructură informatică de raportare și pentru managementul cunoștințelor care să asigure compatibilitatea și integrarea cu sistemele informatice ale ESA.

 

• S3 Suport

Rezultate estimate

 • Strategia națională în domeniului spațial şi domenii conexe;
 • Armonizarea politicilor naționale de cercetare în domeniul spațial cu cele ale ESA;
 • Dezvoltarea infrastructurii naționale de cercetare în domeniul spațial și domenii conexe;
 • Creșterea capacității de a candida cu succes la proiecte de cercetare ale ESA.
Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici