Scopul şi obiectivele programului

1.1 Scop

Creşterea competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi academice pentru participarea la activităţile Agentiei Spatiale Europene (ESA), inclusiv activităţile de precalificare şi adaptare la cerinţele ESA, aşa cum au fost prevăzute prin Legea nr. 262/2011 privind aderarea României la Convenţia ESA.

1.2 Obiective generale

 • identificarea de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale la nivel naţional, european şi internaţional;
 • definirea şi identificarea de proiecte pentru participarea la programele opţionale ESA;
 • dezvoltarea şi promovarea capacităţii naţionale de cercetare, educaţionale şi industriale în domeniile spaţial, aeronautic, securitate şi alte domenii conexe;
 • îmbunătăţirea legăturii (modului de interacţiune şi colaborare) între entităţile de cercetare şi cele din industrie;
 • formarea şi pregătirea continuă multidisciplinară de specialişti la cel mai inalt nivel;
 • realizarea de producţie ştiinţificţ de vârf şi creşterea nivelului de calitate al cercetării de bază (fundamentale) şi aplicative;
 • dezvoltarea şi diversificarea de aplicaţii ale cercetărilor din domeniul spaţial în activităţi industriale, aplicaţii socio-economice şi educaţionale.

 

1.3 Obiective specifice

 • participarea la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene:
   • programe ştiinţifice şi de explorare robotică;
   • programe de observarea Terrei (inclusiv GMES);
   • telecomunicaţii şi aplicaţii spaţiale integrate;
   • navigaţie prin satelit (GNSS şi GALILEO);
   • zbor spaţial cu echipaj uman;
   • lansatoare;
   • supravegherea situaţiei spaţiale (Space Situational Awareness - SSA);
 • realizarea si asistarea (operarea) de misiuni de microsateliţi;
 • dezvoltarea de tehnologii, sisteme, instrumente şi echipamente spaţiale, aeronautice, de securitate şi conexe.
Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici