Intrebari frecvente C2

 

10.09.2013

Q: Este nevoie de prezenta unui agent economic în parteneriat conform cerintelor prevazute la capitolul I.1.5.1 Proiecte tip CDI(Pachet informatii, Competitia C2-2013, Programul STAR) pentru activitati de tip Studii de fezabilitate tehnica (pentru cercetare industriala) si Studii de fezabilitate tehnica (pentru dezvoltare experimentala)?

 

A: NU
 

 

30.08.2013

Q: Lista de publicații (Annex 3 - Key persons list, ANEXE - Proiecte tip CDI) trebuie anexată  pentru persoanele cheie ale organizațiilor partenere?

A: Lista de publicații trebuie anexată pentru fiecare din CV-urile persoanelor cheie specificate în Annex 3 - Key persons list (ANEXE - Proiecte tip CDI)
 
Q: Există o limitare a numarului de persoane cheie declarate în cadrul unui Proiect tip CDI? (Annex 3 - Key persons list, ANEXE - Proiecte tip CDI)
A: NU
 
Q: Lista de publicații (Annex 3 - Key persons list, ANEXE - Proiecte tip CDI) trebuie anexată  pentru persoanele cheie ale organizațiilor partenere?
A: Lista de publicații trebuie anexată pentru fiecare din CV-urile persoanelor cheie specificate în Annex 3 - Key persons list (ANEXE - Proiecte tip CDI)
 
Q: Există o limitare a numarului de persoane cheie declarate în cadrul unui Proiect tip CDI? (Annex 3 - Key persons list, ANEXE - Proiecte tip CDI)
A: NU

 

29.08.2013

Q: Anexa 7 - Plan de realizare - Schema de ajutor de stat (ANEXE, Proiecte tip CDI) trebuie semnată și ștampilată de toti partenerii?

A: Anexa 7 - Plan de realizare - Schema de ajutor de stat (ANEXE, Proiecte tip CDI) trebuie ștampilată și semnată de reprezentantul legal al organizatiei coordonatoare și de directorul de proiect.

Anexa 7 - Plan de realizare (ANEXE, Proiecte tip Centre de Competență în Tehnologii Spațiale) trebuie ștampilată și semnată de reprezentantul legal al organizatiei ofertante și de directorul de proiect.

 

27.08.2013

Q: O propunere de proiect tip CDI poate fi depusă de un unic ofertant?
A: DA, cu observația că pentru ofertele de proiect care au prevăzute activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, organizația ofertantă fiind încadrată în categoria organizație de cercetare” conform Anexei 9.1 - Declarație privind încadrare în definiția organizației de cercetare (Pachet informații, Competiția C2-2013, ANEXE - Proiecte tip CDI),  prezența în parteneriat a unui agent economic este obligatorie. 
 

 

20.08.2013

 Q: Există vreo restricție pentru directorul de proiect privind numărul de propuneri de proiecte ce pot fi depuse în cadrul Competiției C2-2013, Programul STAR?

 A: Nu există nici o restricție pentru directorul de proiect privind numărul de propuneri de proiecte ce pot fi depuse în cadrul Competiției C2-2013, Programul STAR.
 
 
Q: Care este numarul minim de parteneri necesari pentru întocmirea unei propuneri de proiect tip CDI (în afara coordonatorului de proiect CO)?
 
 A: Nu există un numar impus de parteneri pentru realizarea unui proiect tip CDI.
 
 
Q: Care este regia prevazută pentru universități? Există o limită inferioară sau superioară impusă?
 
A: Cheltuielile generale de administrație (regia) se calculează în conformitate cu legislația în vigoare. Ofertantul va preciza metoda de calculație și criteriul de repartizare a cheltuielilor indirecte.
A: Pentru entitățile care implică ajutorul de stat cheltuielile de regie nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare, conform Schemei de Ajutor de stat, cu titlul „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare - Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată - STAR” aprobată prin Decizia Președintelui A.N.C.S. nr. 9220/03.09.2012. Valoarea cheltuielilor de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare nu poate depăși 25% din valoarea cheltuilelor directe alocate de la bugetul de stat.
 
 
 
Q: În cadrul Competiției C2-2013, Programul STAR, proiecte tip CDI, există o limită minimă de cofinanțare impusă pentru unitățile economice?
 

A: Pentru entitățile care implică ajutorul de stat cotele maxime de finanțare de la bugetul de stat, exprimate în procente și raportate la valoarea totală (buget + cofinanțare) a sumelor prevazute pentru o anumită activitate, se calculează în conformitate cu Schema de Ajutor de stat - „Finantarea proiectelor CDI conform Programului de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata - STAR” aprobata prin Decizia Presedintelui A.N.C.S. nr. 9220/03.09.2012.

 

14.08.2013  

Q: Propunerile de proiecte tip Centre de Competență în Tehnologii Spațiale pot fi depuse de un consorțiu care desemnează coordonator o entitate de cercetare?
 
A: În cadrul competiției pentru proiecte C2-2013, a fost lansat un nou instrument pentru a susține constituirea unor Centre de Competență în Tehnologii Spațiale. Atât prin scopul demersului - de a identifica şi coagula competenţele existente - cât și prin noutatea sa, fiind astfel tratat ca un apel pilot, în competiția C2-2013 proiectele tip Centre de Competență în Tehnologii Spațiale pot fi depuse de o singură organizație - entitate de cercetare în sensul Anexei 8 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare (Pachet informații, Competiția C2-2013, Programul STAR, ANEXE - Proiecte tip Centre de Competență în Tehnologii Spațiale).
Pentru definirea și constituirea unei capabilități specifice de competență, în această etapă organizația poate implica industria sau alte organizatii, prin includerea de specialiști în lista de personal a proiectului și prin oferi
Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici