Întrebări frecvente

 

30.07.2012

1. Care este numarul minim de parteneri necesari pentru întocmirea unui proiect (în afara coordonatorului de proiect CO)?

Nu există un numar impus de parteneri pentru realizarea unui proiect.

 

2. Există vreo restricție pentru directorul de proiect (nr. de propuneri admise/competiție, lucrări, doctorat, etc…)?

Nu există nici o restricție pentru directorul de proiect dar competența echipei propuse pentru realizarea proiectului are o pondere semificativă în evaluarea propunerii de proiect. 

 

3. În ce caz este aplicabil criteriul de la punctul 3.3 - Business case din formularul 2.1 - Project proposal (Proiecte CDI) ?

Criteriul 3.3 - Business case din formularul 2.1 - Project proposal (Proiecte CDI) este aplicabil în cazul în care oricare din organizațiile implicate în realizarea proiectului este întreprindere.

 

4. O singură persoană poate propune două sau mai multe proiecte în calitate de director de proiect, în cadrul aceleiași competiții?

DA

 

5. În cazul propunerilor în care există un consorțiu, acesta poate să cuprindă și entități din alte țări?

Competiția se adresează persoanelor juridice române, legal constituite, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin Pachetul de informații.

 

6. În cazul în care nu există obigativitatea unui consortiu în realizarea proiectului, cum se procedează la secțiunile din formularele ce trebuie completate, care fac referire la consorțiu?

Evaluarea propunerii de proiect se face din perspectiva echipei implicate în realizarea proiectului, fie ca vorbim despre un unic ofertant, fie că vorbim de un consorțiu.

 

actualizare - 31.07.2012

7. Cofinanțarea se face pe suma totală pe activitate sau fiecare partener cofinanțează doar pentru suma proprie?

Cofinanțarea se face pentru suma care revine fiecărui partener implicat în realizarea activității. Calculul cuantumului cofinanțarii se va face ținând cont de tipul de activitate și tipul de partener cu respectarea schemei de ajutor de stat.

 

8. Împărțirea bugetului pe procente (salarii, regie, echipamente ) se poate face la alegere sau sunt impuse niște valori?

În etapa de ofertare împărțirea bugetului se face conform structurii de cost pe care ofertantul o consideră specifică organizației. Structura bugetului poate fi amendată de evaluatori.

În etapa de negociere a contractului valorile pot fi ajustate.

 

9. Partenerii pot fi doar IMM-uri cu activitate de cercetare sau trebuie obligatoriu și o organizație de cercetare inclusă în parteneriat?

Nu există o componență a consorțiului impusă. Participanții propuși pentru realizarea proiectului trebuie să respecte condițiile de eligibilitate specificate în Pachetul de informații.

 

10. Condiția de a participa la proiectele strategice finanțate în cadrul subprogramului S3-Suport este ca partenerii să aibă în derulare un proiect în programele ESA?

Pentru participarea la realizarea proiectelor strategice ofertanții trebuie să fi avut sau sa aibă o colaborare relevantă demonstrabilă cu Agenția Spațială Europeană-ESA.

 

actualizare - 01.08.2012

11. O propunere pentru un proiect strategic trebuie să acopere întreaga plajă de obiective stabilită pentru tematica respectivă?

Obiectivele ce vor fi stabilite în cadrul propunerilor de proiecte strategice propuse pentru finanțare în cadrul competiției 2012 trebuie să conțină obligatoriu obiectivele cu caracter permanent specificate în descrierea subprogramelor în cadrul cărora sunt finanțate acestea. (ca de exemplu pentru subprogramul S3 - Suport Asigurarea reprezentării științifice, tehnice și juridice, prin experți, la comitetele ESA)

  

actualizare - 06.08.2012

12. Câte propuneri de proiecte vor fi selectate pentru fiecare din proiectele strategice scoase la competiție?

Pentru fiecare proiect strategic se va selecta o singură propunere de proiect.

 

13. Ce curs euro/leu se ia în calcul la întocmirea bugetului?

Pentru întocmirea bugetului, în etapa de ofertare se va lua în calcul un curs euro/leu aproximativ.

În etapa de negociere și contractare valorile bugetului vor fi ajustate și se va lua în calcul cursul BNR euro/leu la data semnării contractului.

 
14. O persoană poate ocupa poziția de Project Manager în două proiecte distincte în cadrul Competiției pentru proiecte 2012 - Programul STAR?

DA


15. O persoană poate ocupa poziția de Project Manager într-un proiect  și de Coordonator partener  într-un alt proiect distinct în cadrul Competiției pentru proiecte 2012 - Programul STAR?

DA.


16. O persoană care ocupă deja poziția de Project Manager în cadrul unui proiect finanțat de UEFISCDI poate ocupa poziția de Project Manager sau Coordonator partener în cadrul unui proiect propus în competiția pentru proiecte 2012 - Programul STAR?

DA, cu observația că propunerea de proiect pentru Competiția pentru proiecte 2012 - Programul STAR trebuie să fie distinctă de proiectul finanțat în cadrul UEFISCDI (este interzisă dubla finanțare).


17. Ce persoane trebuie menționate în Annex 1.1 General outline din cadrul Formulare_Proiecte_CDI la rubrica Person in charge from partners (Name and Surname)?

În Annex 1.1 General outline din cadrul Formulare_Proiecte_CDI la rubrica Person in charge from partners (Name and Surname) trebuie menționați: pentru organizația coordonatoare (CO) - directorul de proiect, pentru organizația/organizațiile parteneră(e) (P) - responsabilii de proiect.   

 

18. Ce persoane trebuie menționate în Annex 3 - Key persons list?

În Annex 3 - Key persons list trebuie menționați specialiștii cheie ai organizației coordonatoare (CO) și ai organizației/organizațiilor partenere (P) implicați în realizarea proiectului (echipa științifică a proiectului). Annex 3 - Key persons list va fi însoțită de CV-urile persoanelor menționate în aceasta.

19. În cazul în care cota de regie diferă între organizația coordonatoare (CO) și organizația parteneră (P) se vor aplica cotele corespunzătoare diferite pe bugetele alocate celor doua institutii?

Cotele de regie vor fi aplicate diferențiat pentru cele două instituții în funcție de structura de cost pe care ofertantul/ofertanții o consideră specifică organizațiilor respective.

actualizare - 09.08.2012

20. Cum se aplică schema de ajutor de stat în cazul proiectelor strategice ?

Proiectele strategice propuse pentru finanțare în cadrul competiției pentru proiecte 2012 nu intră sub incidența schemei de ajutor de stat ele fiind finanțate integral de la bugetul de stat.  

 

actualizare - 10.08.2012

21. În cazul în care entitatea care depune un proiect este o universitate publică de stat, finanțarea este de 100% sau universitatea trebuie să contribuie cu o cotă parte (să cofinanțeze)?

În cazul în care ofertantul este unic și este o universitate publică de stat finanțarea activităților proiectului se face în  procent de de 100 % de la bugetul de stat.  În cazul în care proiectul este realizat în parteneriat (universitatea publică de stat este organizație coordonatoare sau parteneră), activitățile care sunt realizate de universitatea publică de stat sunt finanțate în procent de 100% de la bugetul de stat, restul activităților fiind finanțate de la bugetul de stat într-un procent care tine cont de tipul organizaței, marimea acesteia și tipul activității.   

 

actualizare - 22.08.2012

22. Cum poate fi evitat conflictul de interese în execuția proiectelor strategice  pentru participarea la programele științifice, tehnologice și de aplicații spațiale ale ESA vis a vis de reprezentarea științifică, tehnică și juridică la comitetele ESA?

 Executanții proiectelor strategice pentru participarea la programele științifice, tehnologice și de aplicații spațiale ale ESA trebuie să asigure Agenției Spațiale Române suportul pentru strategia domeniului și reprezentarea științifică, tehnică și juridică la comitetele ESA.

Este de înțeles ca executantul nu trebuie să se afle într-o situație de conflict de interese, privind propria participare în viitoare relații contractuale cu ESA, situație care poate fi evitată prin asigurarea participării la execuția proiectului a entităților științifice, tehnologice și industriale reprezentative pentru domeniu. Agenția Spațială Română vă stă la dispoziție pentru clarificări suplimentare privind acest aspect.  

23. Pentru condițiile specifice de eligibilitate stabilite pentru proiectele stategice ce alte forme de colaborare cu ESA sunt acceptate?

Pentru condițiile specifice de eligibilitate stabilite pentru proiectele stategice sunt acceptate ca alte forme de colaborare cu ESA: organizarea de activități științifice, tehnice și educaționale organizate cu  ESA; participarea în comitete de program și în comitete de experti ale ESA; participarea la activități în cadrul acordurilor de cooperare între România și ESA.

Content

Sesizari

Trimiteti eventualele sesizari la adresa star@rosa.ro

Mai multe detalii de contact aici